Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je Reakt s.r.o., IČ:06378536, se sídlem Špitálka 421/23a, 602 00 Brno, e-mail: info@reakt.cz tel: +420 608 786 915 (dále jen „Společnost“).

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na smazání osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.
  • Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Pokud jste vyplnili formulář na našem webu:

  • Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail) využijeme pouze pro odpověď na vaši poptávku, nebudeme je evidovat a dále zpracovávat ani je poskytovat třetím stranám.

Pokud jste uchazeč o zaměstnání:

  • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti – tj. přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů, komunikace s uchazeči v rámci náboru. Nábor nových zaměstnanců je naším oprávněným zájmem. Po 3 měsících od ukončení náboru vaše údaje vymažeme a nebudeme je dále zpracovávat.

Databáze uchazečů o zaměstnání

  • Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání na základě vašeho zájmu o zaměstnání (např. v případě, že jsme vás pro danou pozici nevybrali a vy máte zájem zůstat v databázi, nebo od vás Společnost obdržela osobní údaje bez vazby na konkrétní pozici) a vámi uděleného souhlasu a po dobu, na kterou jsteSpolečnosti udělili souhlas, nejdéle však 1 rok od poskytnutí údajů. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme a dále je nebudeme zpracovávat. Databázi vedeme na základě vámi poskytnutého souhlasu.

Zpracování osobních údajů provádí Společnost, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů Společnosti, případně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, právních, účetních a daňových služeb.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě.

Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a jejich ochrany ve Společnosti, napište nám na info@reakt.cz. Tyto zásady může Společnost upravovat a aktualizovat. Tyto zásady jsou platné od 13. 3. 2022.